فرکانس فوتبالی تمام ماهواره ها

nilesat 101 / 7 west

الجزیرة سپورت 2+/1+ nilesat 101 12034/11804 v 27500 کارتی
art sport 1-2-3-4-5-6 nilesat 101 11958 h 27500 کارتی
الجزیرة 1/ 2 nilesat 101 12284 v 27500 باز
دبی اسپورت nilesat 101 11785 v 27500 باز
السعودیة سپورت nilesat 101 12149 h 27500 باز
الکویت سپورت nilesat 101 11823 v 27500 باز
أبو ظبی سپورت nilesat 101 11996 h 27500 باز
حرة سپورت nilesat 101 11822 v 27500 باز
الفرات nilesat 101 11747 h 27500 باز
tv 5 nilesat 101 11900 v 27500 باز

arabsat / 26 east

الجزیرة سپورت arabsat 12035 h 27500 باز
دبی سپورت arabsat 12130 v 27500 باز
السعودیة سپورت arabsat 12010 v 18500 باز
الکویت سپورت arabsat 12523 h 11000 باز
البحرین سپورت arabsat 12227 h 27500 باز
سپورت الریاضیة arabsat 11804 v 27500 باز
العراقیة سپورت arabsat 11115 v 3000 باز
النادی سپورت arabsat 11938 v 27500 باز
tv 5 arabsat 11585 v 27500 باز
قناة نصر 27500 V 12054 arabsat باز
کانال کووره 27500 نیل سات 10871عمودی باز
کانال العراقیه سپورت 3 ونادی ولیبا سپورت روی نیل سات 12360 H

turksat 1c / 42 east

star turksat 1c 12652 h 22500 باز
ans turksat 1c 11800 h 2400 باز
atv turksat 1c 12002 h 4800 باز
atv turksat 1c 12633 v 4800 باز
ntv turksat 1c 11892 h 12800 باز
ntv int turksat 1c 12715 v 2965 باز
tv8 turksat 1c 11830 v 6666 باز
trt 1-2-3-4 turksat 1c 11096 v 27500 باز
trt-turk turksat 1c 11694 h 4444 باز
show tv turksat 1c 11069 v 4000 باز
canale d turksat 1c 11905 h 6666 باز
euro turk turksat 1c 12540 h 3125 باز
rustavi 2 turksat 1c 12593 v 2500 باز
sky turk turksat 1c 12524 h 4250 باز
samanyolu tv turksat 1c 12028 h 4557 باز
samanyolu tv turksat 1c 11752 v 4557 باز
servise 1 turksat 1c 12722 v 2941 باز
az-tv turksat 1c 11607 h 3750 باز
intel sat 902 / 62 east

irib 1 intel sat 902 10973 v 27500 باز
irib 2 intel sat 902 10973 v 27500 باز
irib 3 intel sat 902 10973 v 27500 باز
iran 3 intel sat 902 10973 v 27500 باز
hotbird / 13 east

afn atlantic hotbird 10775 h 28000 کارتی
ard hotbird 11604 h 27500 باز
art sport 1-2-3-4 hotbird 12014 h 27500 کارتی
bh-tv 1 hotbird 11938 h 27500 کارتی
canal + sport hotbird 10892 h 27500 کارتی
canal+ hotbird 10892 h 27500 کارتی
canale 5 hotbird 11919 v 27500 باز
dubai sport hotbird 11747 h 27500 باز
espn classic sport hotbird 10873 v 27500 کارتی
espn classic sport hotbird 11283 v 27500 کارتی
euro sport hotbird 12558 h 27500 کارتی
euro sport 2 hotbird 10834 v 27500 کارتی
euro sport 2 hotbird 12242 v 27500 کارتی
euro sport 2 hotbird 10719 v 27500 کارتی
extreme sports hotbird 10719 v 27500 کارت
extreme sports hotbird 12322 h 27500 کارتی
hrt tv 2 qrwatia hotbird 12520 v 27500 کارتی
info sport hotbird 10796 v 27500 کارتی
irib 1 hotbird 12437 h 27500 باز
irib 2 hotbird 12437 h 27500 باز
italia 1 hotbird 11919 v 27500 باز
lyon tv hotbird 10834 v 27500 باز
marsilia tv hotbird 10834 v 27500 باز
motor tv hotbird 11137 h 27500 باز
multivision hotbird 11662 v 27500 باز
net hotbird 12169 h 27500 کارتی
polsat 1 hotbird 11158 v 27500 کارتی
polsat 2 hotbird 11158 v 27500 کارتی
polsat sport hotbird 12360 h 27500 کارتی
polsat sport ex hotbird 12322 h 27500 کارتی
rai sport hotbird 11804 v 27500 باز
rai uno hotbird 11766 v 27500 باز
real madrid hotbird 11787 h 27500 باز
rtl hotbird 11054 h 27500 باز
rtpi hotbird 10723 h 29900 باز
rtr (rtp) hotbird 11034 v 27500 باز
rtr sport hotbird 12597 v 27500 باز
sf2-tsi2-tsr2 hotbird 12399 h 27500 کارتی
sfi hotbird 12399 h 27500 باز
slo tv 1 slovinia hotbird 12303 v 27500 باز
slo tv 2 slovinia hotbird 12303 v 27500 باز
sport italia hotbird 11387 h 27500 کارتی
sports/fox sport hotbird 10775 h 28000 کارتی
super sport 1 hotbird 11823 h 27500 کارتی
super sport 2 hotbird 12169 h 27500 کارتی
super sport 3 hotbird 10929 h 27500 کارتی
super sport 4-5-6 hotbird 11938 h 27500 کارتی
tfj (tf1) hotbird 11034 v 27500 باز
tps foot hotbird 10796 v 27500 باز
tv 5 hotbird 11137 h 27500 باز
tvp 1 hotbird 10892 h 27500 کارتی
tvp 1 hotbird 12322 h 27500 کارتی
tvp 2 hotbird 10892 h 27500 کارتی
tvp 2 hotbird 12322 h 27500 کارتی
zdf hotbird 11054 h 27500 باز

astra 1b-1h+2c / 19 east

ard astra 1b-1h+2c 11494 h 27500
ard astra 1b-1h+2c 12110 h 27500
ard astra 1b-1h+2c 11836 h 27500
ard extra astra 1b-1h+2c 12110 h 27500
ard muxx astra 1b-1h+2c 12110 h 27500
bayarishes astra 1b-1h+2c 11836 h 27500
bbc 1 astra 1b-1h+2c 12441 h 27500
bbc 1 astra 1b-1h+2c 12441 v 27500
c+france astra 1b-1h+2c 11856 v 27500
c+sport astra 1b-1h+2c 11992 h 27500
c+sport france astra 1b-1h+2c 11856 v 27500
c+sport poland astra 1b-1h+2c 11992 h 27500
canal+ astra 1b-1h+2c 11036 v 22000
canal+30 astra 1b-1h+2c 11934 v 27500
dsf astra 1b-1h+2c 12480 v 27500
euro sport dautsh astra 1b-1h+2c 11954 h 27500
euro sport dautsh astra 1b-1h+2c 11259 v 27500
euro sport france astra 1b-1h+2c 11778 v 27500
fox sport europe astra 1b-1h+2c 12382 h 27500
kiosque astra 1b-1h+2c 12129 v 27500
mdr astra 1b-1h+2c 12110 h 27500
n24 astra 1b-1h+2c 12480 v 27500
primer sport astra 1b-1h+2c 11720 h 27500
rhein main astra 1b-1h+2c 12633 h 22000
rtl astra 1b-1h+2c 12188 h 27500
rtl 5 astra 1b-1h+2c 12344 h 27500
rtp astra 1b-1h+2c 11568 v 22000
sat1 astra 1b-1h+2c 12480 v 27500
sat1 astra 1b-1h+2c 11288 v 27500
sport 1 astra 1b-1h+2c 11992 h 27500
sport 2 hu astra 1b-1h+2c 11992 h 27500
sport mania astra 1b-1h+2c 11973 v 27500
sport+ astra 1b-1h+2c 11817 v 27500
taqilla 0 astra 1b-1h+2c 12441 v 27500
tele madrid astra 1b-1h+2c 11686 v 22000
wdr astra 1b-1h+2c 11836 h 27500
zdf astra 1b-1h+2c 11954 h 27500

astra 2a-2b-2d / 28 east

sky sport astra 2a-2b-2d 11758 h 27500
bbc one astra 2a-2b-2d 10803 h 22000
chelsea astra 2a-2b-2d 11778 v 27500
rte one astra 2a-2b-2d 10744 h 22000
sentana sport astra 2a-2b-2d 11222 h 27500
euro sport britsh astra 2a-2b-2d 11856 v 27500

eutelsat w1 / 10 east

لیگ انگلیس eutelsat w1 11080 h 5632
لیگ انگلیس eutelsat w1 11005 v 5632
beta mobil eutelsat w1 11078 h 6111
euro sport eutelsat w1 11171 h 2894
eutelsat w2 / 16 east

top chanel (albania) eutelsat w2 11092 v 32000 کارتی
sport +1 eutelsat w2 11304 v 30000 کارتی
ring sport eutelsat w2 11513 v 28800 کارتی
euro sport eutelsat w2 11554 v 28800 کارتی
la7 eutelsat w2 12630 h 6111
romania 1 eutelsat w2 12714 v 9913
arminia eutelsat w2 12725 v 3418
tele sport eutelsat w2 11449 h 14000
tps star eutelsat w2 11617 h 29950

eutelsat w3 / 7 east

m6 eutelsat w3 11283 v 27500 باز
tv5 eutelsat w3 11283 v 27500 باز
euro sport eutelsat w3 11283 v 27500 باز
euro sport 2 eutelsat w3 11283 v 27500 کارتی
sky turk eutelsat w3 11513 h 27500 باز
opensky sport eutelsat w3 11513 h 27500 باز
trt 1 eutelsat w3 11492 v 30000 باز
trt 2-3 eutelsat w3 11492 v 30000 باز
lig tv eutelsat w3 11492 v 30000 کارتی
ntv eutelsat w3 11534 v 30000 کارتی
tv8 eutelsat w3 11534 v 30000 کارتی
extreme sport eutelsat w3 11534 v 30000 کارتی
show tv eutelsat w3 11575 v 30000 کارتی
kanal d eutelsat w3 11575 v 30000 کارتی
fox sport eutelsat w3 11596 h 30000 کارتی
lig tv eutelsat w3 11596 h 30000 کارتی
star eutelsat w3 11617 v 30000 کارتی
euro sport eutelsat w3 11678 h 30000 کارتی
euro sport 2 eutelsat w3 11678 h 30000 کارتی

لیگ اسپانیا eutelsat w3 11383 v 27500
فرکانس عجیب لیگ هلند eutelsat w3 11470 h 27500
فرکانس عجیب لیگ هلند eutelsat w3 11582 h 6666
فرکانس عجیب لیگ هلند eutelsat w3 11590 h 6666

eutelsat w4 / 36 east

az-tv eutelsat w4 12533 h 4340
trt 1-2-3-4 eutelsat w4 12694 v 3030
atv plus eutelsat w4 12632 v 5632
euro sport eutelsat w4 12560 v 4883

باز فرکانس های کانالهای باز در دیگر ماهواره ها
sport tv hispasat 11811 h 27500
mega sport amos 10723 h 27500
sport 5 amos 10973 v 27500
sport+5 amos 11558 v 27500
canale 10 amos 11177 v 8520
inter tv sirus 2&3 11766 h 27500
tv sport romania sirus 2&3 12700 v 14685
visat sport danemark sirus 2&3 11823 v 27500
visat sport sweden sirus 2&3 11977 v 27500
sport russia express 11665 v 7730
sentana sport europe eurobird 11623 h 27500
ct 2 eurobird 12607 h 27500
canal+sweden thor 11278 v 24500
فرکانس کانالهایی که لیگ های اروپا را مجانی پخش مکنند

: باشگاههای اسپانیا ترکست فرکانس:11892 :افقی معدل : 12800
لیگ ایتالیا ترکست : فرکانس:11830 :عمودی معدل :6666
: لیگ انگلیس ترکست التردد:11800 :افقی معدل فرکانس:2400
ترکست :11792 :لیگ باشگاههای اروپا :افقی معدل :5632
: باشگاههای فرانسه نیل ست فرکانس:12149 :افقی معدل :27500
:باشگاههای المان نیل ست نیل سات :11785 :عمودی معدل :27500
نیل ست :فرکانس عمودی27500 – 12284
باشگاههای پرتغال

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: